Ontwerpprogramma 2018-2022 van het Nationaal Actie Plan d'Action National

In overeenkomst met het voorschrift van artikels D.29 en volgende van Livre Ier van het Milieuwetboek, brengt het Gemeentecollege ter informatie van de bevolking dat, op aanvraag van de Waalse overheidsdienst, een openbaar onderzoek is geopend over de ontwerpprogramma 2018-2022 van het Nationaal Actie Plan d'Action National (NAPAN), van 1er februari 2017 tot 10 april 2016.

Het dossier ligt ter inzage bij het gemeentebestuur vanaf:
Datum van aanplakking: 1ste  februari 2017
Openingsdatum van het onderzoek: 9 februari 2017
Plaats, datum en uur van de sluiting van het onderzoek: Gemeente Vloesberg - Frères Gabreaustraat 27 - 7880 VLOESBERG - 10 april 2017 – 11 uur
Geschreven  opmerkingen kunnen gericht worden aan Gemeente Vloesberg - Frères Gabreaustraat 27 - 7880 VLOESBERG

De documenten liggen ter inzage vanaf de openingsdatum tot de sluitingsdatum van het onderzoek, elke werkdag tijdens de diensturen (mandag, woensdag, donderdag van 8u30 tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur, dinsdag van 8u30 tot 12 uur, vrijdag van 8h30 tot 12 uur en van 13 uur tot 19 uur). De documenten kunnen ook geraadpleegd worden op Internet : http://www.NAPAN18-22.be 

Opmerkingen kunnen tot de sluiting van het onderzoek binnen bovenbedoeld termijn schriftelijk of mondeling gericht worden aan de gemeentelijke administratie (Frères Gabreaustraat 27 7880 VLOESBERG - fax : 068/44.69.69 - mail : info@vloesberg.be).

Schriftelijk opmerkingen kunnen, voor 10 april 2017 uiterlijk, worden verstuurd ofwel via mail aan : NAPAN@health.fgov.be ofwel per post aan Dr Ir Vincent Van Bol, Coordinateur au Plan Fédéral de Réduction des Pesticides, Bureau 7D227, SPF SPSCAE, Place Victor Horta 40/10 1060 SAINT-GILLES.